Startpagina

BRUSSEL DELEN :
ONTHALEN

Brussel delen is op hetzelfde grondgebied wonen en van dezelfde voordelen genieten. Maar dikwijls zijn bijdragen aan de stad ongelijk. Zijn buur, collega, vriend of een onbekende aanvaarden is een manier om het geweld, dat eigen is aan drukke, dichtbevolkte en snelle plaatsen zoals de stad, te doen afnemen. Brusselse verenigingen leren de mensen de gebruiken en de taal kennen, en laten ze deel uitmaken van de gemeenschap. Zij dragen ertoe bij dat nieuwkomers zich goed voelen in hun nieuwe leefomgeving. Eric De Jonge, directeur van de BON, het onthaalbureau voor inburgering, observeert ze samen met ons.