Startpagina

onze bruisende stad
.brussels

In 2011 heeft de Brusselse regering besloten om een jaarlijkse projectoproep te lanceren met als doelstelling de sensibilisering en de burgerparticipatie voor de stedenbouwkundige uitdagingen.

De bedoeling is de burgers, ongeacht hun leeftijd, opleiding of de wijk waar ze wonen, te mobiliseren en hen te vragen om actief mee te werken aan een reflectieproces betreffende de opbouw van hun stedenbouwkundige omgeving.

Deze mobilisering gebeurt via een projectoproep naar verenigingen die actief zijn in verschillende sectoren van de burgermaatschappij: van de culturele sector, over instellingen voor sociaal-professionele inschakeling tot en met sportclubs.

Hoewel het Gewest haar grote prioriteiten herdefinieert om de toekomst van Brussel te verzekeren via de uitwerking van een nieuw Gewestelijk Ontwikkelingsplan, is het belangrijk dat de inwoners zich betrokken voelen bij de sociaal-economische en stedenbouwkundige evoluties van hun stad.

De bedoeling is dat de Brusselaars een hoofdrol spelen en bijdragen tot de vaststelling van het imago van hun stad van morgen, dat ze zich bewust zijn van het belang van de besluitvormingsprocessen inzake stedenbouw om er zo beter bij betrokken te zijn. Dit denkproces over de stedenbouwkundige uitdagingen draagt bij tot de vorming en de versterking van de Brusselse identiteit.

De eerste projectoproep, die gelanceerd werd in 2011, heeft een groot succes gekend want 48 verenigingen hebben zich kandidaat gesteld en 27 projecten werden weerhouden.

Bij de tweede projectoproep door de Regering, werden 53 projecten ingediend, waarvan er 30 werden geselecteerd.

Een derde projectoproep voor de sensibilisering van de burgers voor de stedenbouwkundige uitdagingen wordt gelanceerd in september.

Contact

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
Directie Stedenbouw
CCN Noordstation
Vooruitgangstraat 80 bus 1, 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 204 23 77
Fax: +32 (0)2 204 15 23
E-mail: broh.stedenbouw@mbhg.irisnet.be
Web: www.stedenbouw.irisnet.be

Link

Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling - ATO vzw
BIP
Koningsstraat 2-4
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 563 63 00
F +32 (0)2 563 63 20
contact@ato.irisnet.be